Maagdenhuis museum.be startpagina

Een museum is “een vaste inrichting die geen winst wil maken, openstaat voor het publiek en in dienst staat van de samenleving en haar ontwikkeling. Het verwerft, bewaart, onderzoekt, presenteert en bemiddelt het materiële en immateriële erfgoed van de mensheid en haar omgeving met het oog op studie, onderwijs en plezier”. Belgische musea zijn zeker en vast een bezoek waard, zie hier een lijst van Belgische Musea.

Vrouw en art

Etymologie

Het woord museum verschijnt voor het eerst in de Hellenistische oudheid en duidt een heiligdom van de muzen aan. Dat in de 3e eeuw voor Christus Het Museion van Alexandrië, gesticht in de 3e eeuw voor Christus, was een van de belangrijkste onderzoeksinstellingen uit de oudheid en de bibliotheek van Alexandrië was erbij aangesloten. In 1546 verschijnt de eerste gedrukte “museumcatalogus” van de humanist Paolo Giovio op een deel van zijn huis in Como, Italië: “Musaei Joviani Descriptio”. Vanaf dat moment werd het woord gebruikt om verschillende collecties aan te duiden. Als algemene term in het openbaar functioneert de term pas sinds het einde van de 18e eeuw (naast de Pinakothek of Glyptothek).

Overzicht

Het doel van een museum is om materiële en immateriële getuigenissen over een bepaald onderwerp professioneel en permanent op te slaan en toegankelijk te maken voor bezoekers. Dit is de enige manier om deposito’s om te zetten in exposities. Dit gebeurt in permanente en wisselende tentoonstellingen; In het depot worden voorraden bewaard die door ruimtegebrek niet te allen tijde kunnen worden getoond (deposito’s).

Tegenwoordig betalen bezoekers meestal een toegangsprijs, die wordt gebruikt om de collectie en de faciliteit te behouden.

In een concept van het ideeënmuseum gaat het – in plaats van de objecten – om ideeën en concepten. Het dient ook als een plek voor discussie en thematische uitwisseling.

Universiteitsmuseum

Een museum dat deel uitmaakt van een universiteit wordt ook wel een universiteitsmuseum genoemd. Gewoonlijk wordt daar de geschiedenis van de respectieve universiteit gepresenteerd en worden bijbehorende exposities getoond. De beroemdste van dergelijke universiteitsmusea in Duitsland zijn onder meer het Museum van de Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg of het “Uniseum” van de Universiteit van Freiburg. Het gedecentraliseerde museum van de Universiteit van Tübingen, opgericht in 2006, streeft een ander concept na. MUT, dat primair gericht is op de geschiedenis van wetenschap en culturele studies, wil het speciale belang van de onderzoeks-, onderwijs- en tentoonstellingscollecties in Tübingen overbrengen in tijdelijke, interdisciplinaire en op onderzoek gebaseerde tentoonstellingen. Dit is bedoeld om de lange geschiedenis, grote diversiteit en uitzonderlijke volledigheid en kwaliteit van de wetenschappelijke collecties van de Universiteit van Tübingen te onderstrepen en in een nieuwe, op kennis georiënteerde context te plaatsen.

Andere musea

Verzamelaarsmusea, privémusea, kerkelijke musea en bedrijfsmusea spelen een bijzondere rol. U ontvangt en presenteert de historische collecties z. B. door instellingen, bedrijven of bedrijven. Met hun PR-werk moeten ze ook het imago van de instelling in het openbaar beïnvloeden.

Tegenwoordig hebben bijna alle musea te kampen met budgetbeperkingen. Bovenstaande definitie mag dan ook geen belemmering zijn om via aansprekende presentaties en expositieruimtes voldoende publiek te trekken. Musea moeten tot op zekere hoogte ook rekening houden met de tijdgeest en bezoekers een duidelijke structuur, context en de mogelijkheid bieden om zelfstandig te handelen.

De term museum is niet beschermd in Duitsland en Oostenrijk. Om toch een bepaalde norm voor musea te garanderen, werd in 2002 in Oostenrijk door ICOM Austria en de Oostenrijkse Museumvereniging het museumzegel van goedkeuring in het leven geroepen.

Bescherming

Als onderdeel van het cultureel erfgoed zijn musea een van de hoofddoelen in veel oorlogen en gewapende conflicten en worden daarom bedreigd met vernieling en plunderingen. Vaak wordt verondersteld dat het culturele erfgoed van de vijand permanent beschadigd of zelfs vernietigd wordt. Nationale en internationale coördinatie met betrekking tot militaire en civiele structuren voor de bescherming van musea wordt uitgevoerd door Blue Shield International, gevestigd in Den Haag. Ondanks de gedeeltelijke ontbinding van staatsstructuren en de zeer onduidelijke veiligheidssituatie als gevolg van oorlogen en onrust, kan het ook belangrijk zijn om robuuste maatregelen te nemen om de musea en hun culturele bezittingen te beschermen. Kortom, in het geval van rampen met betrekking tot musea en ander cultureel erfgoed, zouden lokale allianties die worden bemiddeld of georganiseerd door Blue Shield, met inbegrip van hulp van toegankelijke derde landen, een snelle beperking van de schade moeten bewerkstelligen.

Reserveren van een kaartje kan ook online

Ook musea gaan met de tijd mee en worden steeds actiever op internet, social media en andere moderne kanalen. Zo kun je online een ticket reserveren, betalen via iDeal of Bancontact en je kunt ook nog een een factuur krijgen wanneer je een bedrijf bent. Groepsreizen kunnen zo ook afgehandeld worden en weet je altijd zeker dat je een plek hebt. Uit eten of een nacht verblijven in een accommodatie als een hotel of B&B is bij de prijs inbegrepen. Laat wel een werkend telefoonnumer en e-mailadres achter voor de bevestiging en correspondentie.


Aanbiedingen
Auto's & Transport


Bouw
Dieren
Eten & Drinken


Financieel & Geld
Gezondheid
Huis en Wonen


Internet & ICT
Juweliers & Sieraden
Kleding & Mode


Opleidingen & Studies
Reizen
Telecom & GSM


Vakantie & Hotels
Werk, Vacatures & Banen
Zakelijk & Business

Geschiedenis

De Ptolemaeën en de koningen van Pergamon hadden al grote kunstcollecties voor historische en humanistische belangen. Het verzamelen van moderne kunst vindt zijn oorsprong in de vroege renaissance.

Musea zijn vaak ontstaan ​​uit wonderen of kunstkamers van de adel of kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders of bijzondere particuliere kunstcollecties. De opkomende bourgeoisie begon ook collecties kunstwerken, munten, medailles en geslepen stenen te creëren.

Ambras Castle in Innsbruck wordt beschouwd als een van de oudste musea ter wereld, en het functioneert nog steeds en bevat ook de kamer voor kunst en curiosa van Ferdinand II, de enige kunstkamer uit de Renaissance die op zijn oorspronkelijke locatie is bewaard gebleven. De eerste museumvleugel (en dus het eerste museumgebouw) ten noorden van de Alpen was de Kunstkammer van de Weense Hofburg, gebouwd tussen 1558 en 1563, waarvan de fundamenten in maart 2013 werden ontdekt.

In de 17e en 18e eeuw ontwikkelden zich bij de grotere woonkastelen belangrijke hofcollecties, hoewel deze slechts voor een bepaalde groep bezoekers toegankelijk waren. Gedurende deze tijd werden de Farnese-collecties vermenigvuldigd.

In Basel verwierf de stad in 1661 een privécollectie die met verkoop in het buitenland bedreigd werd, de Amerbach-Kabinett, en maakte deze in 1671 openbaar. In 1688 opende Johann Daniel Major in Kiel een openbaar natuur- en cultuurhistorisch museum, het Museum Cimbricum. De Medici-collecties gingen in 1739 over in het Toscaanse staatseigendom. In 1754 werd in Braunschweig het Herzog Anton Ulrich-museum geopend. Het was het tweede openbare museum ter wereld na de opening van het British Museum in 1753/1759, maar het eerste openbare museum op het Europese continent. Het Fridericianum werd van 1769 tot 1779 in Kassel gebouwd.

Na de Franse Revolutie, gebaseerd op het Louvre en het Musée des Monuments français, werden grote musea op programmatische basis opengesteld voor het publiek. In de loop van de revolutionaire oorlogen en secularisatie werden enorme kunstbezit verplaatsbaar. In het begin van de 19e eeuw werden belangrijke openbare musea opgericht, zoals de Glyptothek in München en de Oude en Nieuwe Pinakothek in München, het Oude en Nieuwe Museum, de Nieuwe Hermitage in Sint-Petersburg en het Kunsthistorisch Museum in Wenen. Sinds de tweede helft van de 19e eeuw kenden ook de natuurwetenschappelijke en technische musea een opleving.

In sommige steden in het Duitstalige gebied werden in de 19e eeuw stadsmusea gesticht, bijvoorbeeld het Städel Museum in Frankfurt am Main. In veel gevallen zijn clubs ook actief geworden op kleinere schaal of voor lokale omstandigheden, b.v. B. in plaatselijke musea of ​​mijnbouwmusea.

In de 20e eeuw werden musea sterk beïnvloed door politieke gebeurtenissen. Zo werd in Duitsland de zogenaamde gedegenereerde kunst uit musea gehaald, terwijl in de door Duitsland bezette landen tijdens de Tweede Wereldoorlog aanzienlijke hoeveelheden cultuurgoederen in beslag werden genomen en naar Duitsland werden getransporteerd. Tegelijkertijd werden kunstwerken over heel Europa verplaatst om ze tegen vernietiging te beschermen. In de tweede helft van de 20e eeuw is getracht het contact van het museum met het publiek te verbeteren om het onvruchtbare karakter van de presentatie te doorbreken.

Tegenwoordig trekken musea in Londen en Parijs een bijzonder groot aantal bezoekers. Vaak wordt er in musea geïnvesteerd om het internationale aanzien van steden te vergroten.

Bronnen

Museum