Het Maagdenhuismuseum is een museum dat gaat over de sociale dienstverlening die Antwerpen heeft geboden door de jaren heen. Er is altijd een link met belangrijke maatschappelijke thema’s, zoals kinderarmoede, thuislozen, vluchtelingenproblematiek, dakloosheid, …

Ben je hierdoor geboeid en wil je graag je steentje bijdragen? Wil je graag vrijwilliger worden bij ons museum?
Dan kan je ons helpen bij:

  • evenementen (fotoshoots, wedstrijden, zalen helpen klaarzetten, recepties …)
  • andere promotionele taken

Mail naar maagdenhuismuseum@ocmw.antwerpen.be. Stel je voor in een curriculum vitae en schrijf een korte motivatie.
Alvast welkom!