Tijdelijke expo's

Minstens om de twee jaar organiseert het MAMU tijdelijke tentoonstellingen met een maatschappelijke en educatieve insteek. Telkens is er een link met de sociale opdracht van het OCMW: (kinder)armoede, dakloosheid, vluchtelingenproblematiek… .


/
 • Reis terug naar de Belle Epoque in het Maagdenhuismuseum!

  Tijdens de Belle Epoque bloeide en groeide de stad Antwerpen. Die tijd is bekend om zijn welvaart, burgerlijk fatsoen en culturele en technologische vooruitgang. Of toch voor de middenklasse en de burgerij. Want er was nog steeds veel armoede en ongelijkheid aanwezig in het maatschappelijke leven.

  Hoe ging men toen om met armoede?

  Wat ondernamen ze om armoede te bestrijden?

  Wie stippelde de beleidslijnen hier voor uit? 

   

  Wil u meer over de armenzorg tijdens de 19de eeuw in de stad vernemen? Dan nodigen we u graag uit om een bezoekje te brengen aan de tijdelijke tentoonstelling ‘Het Maagdenhuis in de Belle Epoque’.
   

  Wanneer?

  Van 22 april tot 4 augustus 2018
   

  Inkom

  Gratis bij aankoop van ticket voor permanente collectie.

  Kijk op onze website bij ‘Praktisch’ voor eventuele kortingen.

   

  Blijf op de hoogte en laat van je horen!

  www.facebook.com/Maagdenhuismuseum