Tijdelijke expo's

Minstens om de twee jaar organiseert het MAMU tijdelijke tentoonstellingen met een maatschappelijke en educatieve insteek. Telkens is er een link met de sociale opdracht van het OCMW: (kinder)armoede, dakloosheid, vluchtelingenproblematiek… .


/
  • Zolders vol schatten

    Van 01.07.17 tot 29.10.2017 

    Bewijs op zolder teruggevonden van de eeuwenoude maatschappelijke rol van het 'Maegdekenshuys'.